პროგრამა

ფესტივალის პროგრამა

2-7 სექტემბერი, 2019
პლათფორმაზე გამგზავრება და მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვება

სოფ. სახალვაშოს პლათფორმა

12:00

02 September, 2019

სემინარზე გამგზავრება

19:30

02 September, 2019

პრეზენტაციები სასტუმრო ოაზისში

20:00

02 September, 2019

დღის შეჯამება: ფრინველთა დათვლის დღის შედეგები

20:00

02 September, 2019

BRC-ის მონიტორინგი - გასული წლის შედეგები (BRC)

20:00

02 September, 2019

პლათფორმაზე გამგზავრება და ფრინველებზე დაკვირვება

12:00

03 September, 2019

სემინარზე გამგზავრება

19:30

03 September, 2019

პრეზენტაციები სასტუმრო ოაზისში

20:00

03 September, 2019

დღის შეჯამება: ფრინველთა დათვლის დღის შედეგები

20:00

03 September, 2019

ბექობის არწივის კონსერვაცია საქართველოში (ნათია, საქართველო)

20:00

03 September, 2019

პლათფორმაზე გამგზავრება და ფრინველებზე დაკვირვება

სოფ. შუამთის პლათფორმა

12:00

04 September, 2019

სემინარზე გამგზავრება

19:30

04 September, 2019

პრეზენტაციები სასტუმრო ოაზისში

20:00

04 September, 2019

დღის შეჯამება: ფრინველთა დათვლის დღის შედეგები

20:00

04 September, 2019

პლათფორმაზე გამგზავრება და მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვება

კოლხეთის ეროვნული პარკის პლათფორმა


პროგრამა მოსწავლეებისთვის:
აქტივობები სკოლის მოსწავლეებისათის სახალვაშოს პლათფორმაზე

12:00

05 September, 2019

სემინარზე გამგზავრება

19:30

05 September, 2019

პრეზენტაციები სასტუმრო ოაზისში

20:00

05 September, 2019

დღის შეჯამება: ფრინველთა დათვლის დღის შედეგები

20:00

05 September, 2019

პლათფორმაზე გამგზავრება და მტაცებელ ფრინველებზე დაკვირვება

სოფ. სახალვაშოს პლათფორმა

12:00

07 September, 2019